Search
شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۰
  • :
  • :

همسایه کوچولو

همسایه کوچولو

همسایه کوچولو

|همسایه کوچولو از وبسایت و مرکز خبرهای جدید مرجع حیوانات|

قصه همسایه کوچولو

در کنار یک جنگل زیبا و همچنین قشنگ درخت بزرگی زندگی می کرد که شاخه های بلندش را به زیبایی پخش کرده بود. مردمی که به جنگل می آمدند جهت گریز و فرار از گرمای خیلی زیاد شدید خورشید به سایه خنک آن درخت پناه می بردند. حتی تعداد خیلی زیاد بسیاری از پرندگان و همچنین موجودات کوچک هم در شاخه های آن هم زندگی می کردند.

در پای درخت گیاه کوچکی در آمده بود. آن گیاه خیلی زیاد ظریف و همچنین باریک بود و همچنین با ملایم ترین نسیم بر روی زمین می افتاد.

روزی آن دو همسایه کمی با هم صحبت کردند.

درخت تنومند گفت: خب کوچولو، چرا پاهات رو محکم در زمین قرار نمی دی و همچنین سرت را با افتخار بالا نمی گیری، آن هم طوری که من انجام می دم؟

گیاه کوچک با لبخندی گفت: نیازی نیست که آن طوری رفتار کنم. فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن می کنم آن طوری امنیت بیشتری دارم.

درخت گفت: امنیت اکثرا و بیشتر؟! تو فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن می کنی که از من هم اکثرا و بیشتر امنیت داری؟ می دونی که ریشه های من خیلی عمیق در زمین فرو رفته اند و همچنین تنه من خیلی ضخیم و همچنین قوی می باشد؟ حتی در صورتی که دو مرد دستانشان را دور تنه من قرار دهند، نمی توانند کل تنه من را در دستانشان بگیرند. کسی نمی تواند مرا از ریشه ام در بیاورد و همچنین سر مرا خم کند و همچنین درخت غرغرکنان از گیاه کوچک روی برگرداند.

ولی باید توجه داشت زمان بسیاری نگذشت که درخت از حرف های خود پشیمان شد.

یک روز عصر در جنگل هوا طوفانی شد و همچنین درختان را از ریشه کند و همچنین تقریبا تمام جنگل را نابود کرد.

هنگام و زمانی که هوا آرام شد، روستایی هایی که در آن هم حوالی زندگی می کردند از طوفان جان سالم به در بردند. ولی باید توجه داشت درختان قوی و همچنین نیرومند از ریشه درآمده بودند و همچنین نابود شدند.

طوفان سهمگین گیاه کوچک را کاملا خم کرده بود. ولی باید توجه داشت هنگام و زمانی که طوفان تمام شد، گیاه کوچک آهی کشید و همچنین بلند شد. زیرا و به درستی که هیچ اثری از همسایه اش یعنی آن هم درخت تنومند نبود.
***

همسایه کوچولو در تاریخ ۱۳ March 2014 | 2:49 pm نشر یافته شده شده می باشد
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *