Search
چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
  • :
  • :

داستان: دختر جذاب و جالب و خنده رو و همچنین موش زبل

داستان: دختر جذاب و جالب و خنده رو و همچنین موش زبل

دختر جذاب و جالب و خنده رو و همچنین موش زبل

|دختر جذاب و جالب و خنده رو و همچنین موش زبل از وبسایت و مرکز خبرهای جدید مرجع حیوانات|

دختر جذاب و جالب و خنده رو و همچنین موش زبل

یکی بود، یکی نبود. دختری بود که شبیه هیچ کس نبود.

او روی سرش اصلا مو نداشت. ولی باید توجه داشت یک کله گرد و همچنین قشنگ داشت. دخترک خیلی کم می خندید، ولی باید توجه داشت هنگام و زمانی که می خندید، چهار تا پروانه رنگارنگ، بال بال زنان می آمدند و همچنین جذاب و جالب و خنده اش را تماشا می کردند.

یک روز، دخترک، موش زبلی را دید که یک سیب را قل قل هول می داد تا به لانه اش ببرد. سیب قل می خورد و همچنین آن طرف می رفت. بعد قل می خورد و همچنین آن هم طرف می رفت.

موشی، دنبال سیب آن طرف می دوید و همچنین بعد هم آن هم طرف می دوید. دخترک از کارهای موشی آنقدر خندید آنقدر خندید که ده تا پروانه آمدند و همچنین جذاب و جالب و خنده اش را تماشا کردند!

موشی صدای جذاب و جالب و خنده دخترک را شنید و همچنین به او نگاه کرد: «وای! چه دختر قشنگی!» بعد جهت آنکه بتواند دخترک را بهتر ببیند، سرش را بالا گرفت و همچنین عقب عقب رفت تا آنکه تالاپ، از پشت افتاد روی زمین!

آن طرفی شد، آن هم طرفی شد، تا بالاخره از جایش بلند شد. دخترک به سر موشی دستی کشید و همچنین دوباره خندید.

آن بار بیست پروانه دیگر هم آمدند و همچنین جذاب و جالب و خنده قشنگ او را تماشا کردند.

موشی با خودش فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن کرد که در صورتی که از سیب بالا برود و همچنین روی آن هم بنشیند، می تواند دخترک را بهتر ببیند، پس اراده و تصمیم راسخ گرفت از سیب بالا برود، ولی باید توجه داشت همین که سوار سیب شد، سیب قل خورد و همچنین موشی هم با سیب قل خورد و همچنین رفت و همچنین رفت آن هم طرف اتاق.

صدای جذاب و جالب و خنده دخترک همه جا پیچید و همچنین یک لحظه بعد، اتاق پر شد از پروانه. آنها روی سر و همچنین شانه های دخترک نشستند.

موشی هیچ وقت دختری به آن قشنگی ندیده بود. موش، سیب را رها کرد و همچنین رفت جلوی پای دخترک ایستاد و همچنین دست هایش را بالا گرفت.

دخترک موش را از زمین برداشت و همچنین به او نگاه کرد. موش خندید و همچنین آنها با هم دوست شدند.

حالا یک دختر بود که شبیه هیچ کس نبود. یک موش بود که زبل و همچنین بامزه بود! و همچنین یک عالمه پروانه بودند که همه با هم خوش و همچنین خندان و همچنین شاد، زندگی می کردند!

دوست خردسالان
***

دختر جذاب و جالب و خنده رو و همچنین موش زبل در تاریخ ۱۲ March 2014 | 11:58 pm نشر یافته شده شده می باشد
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *